Här är du nu: Hem » Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

Prima Glans Bilvård Miljöpolicy

 • Följa all lagstiftning som är tillämplig för oss.
 • Företaget skall vara en säker arbetsmiljö för vår personal.
 • Påverkan hos miljön av våra produkter och sättet vi driver företaget på skall minimeras.
 • En strävan att alltid köpa in produkter och tjänster med minskad miljöpåverkan.
 • Regelbundet kontrollera och tömma oljeavskiljaren.
 • Alltid söka efter arbetssätt som ger mindre miljöpåverkan.
 • Utbilda, informera och motivera vår personal.
 • Informera våra kunder om produkternas miljöpåverkan och hur den kan minskas.
 • Kontinuerligt följa upp ny lagstiftning genom att kräva information från leverantörer.
Prima Glans Bilvård Kvalitetspolicy
 • Vår målsättning är att vi skall uppfylla följande till våra kunder.
 • Vi skall vara tillmötesgående för kundernas behov.
 • Vi skall ha en snabb leverans.
 • Vi skall ge kunden den information och hjälp denne vill ha.
 • Vi skall uppfylla de krav som branschen och våra kunder ställer.
 • Utbilda våra anställda så att dom alltid har hög kompetens i det dom gör.
 • Våra lokaler och utrustning ska vara ändamålsenliga och i gott skick.
 • Att känna motivation för hög kvalitet samt ansvar för det arbete vi utför.